Martxoak 8 Marzo Newskampus

*|MC:SUBJECT|*

Nola identifikatzen ditugu gaitasun handiko neskak eta mutilak?

GAR® (Errendimendu Intelektual Handiko Taldea) gizarte-bokazioko enpresa-proiektu bat da, Euskampusek eta INTERACek (Gaitasun handiko esku-hartzeak) sustatua, adin txikikoen adimen-gaitasunei modu integralean erantzuteko.

Ekimen longitudinal honetan UPV/EHUko ikertzaileek eta irakasleek parte hartzen dute. Proiektuak gaitasun intelektual kognitiboak bultzatzea du helburu, aberastuz, taldekatuz eta esperientziaz baliatuta. Ikuspegi dinamiko, pragmatiko eta esperimental bati esker, pentsamendu-lerro malguagoak ezarri nahi dira, hau da, ohikoa baino laburragoak.
Xehetasun harrigarri bat: ekimenak 22 umez eta neska bakar batez edatutako adin txikiko taldeak osatzen du. Zergatik da hain zaila gaitasun handiko neskak identifikatzea?

INTERACeko zuzendaria eta ADACI (Adimen Gaitasun Handiak Garatzeko Elkartea) elkarteko lehendakaria den, Elisa Alvarezen, "Emakumea eta gaitasun handia: bikaintasun bikoitza" izeneko post honek, zergatik gaitasun handiko neska gutxi batzuk bakarrik identifikatzen diren ulertzeko lagungarri zaigu. 

¿Cómo identificamos a ñiñas y niños de altas capacidades?

GAR® (Grupo de Alto Rendimiento Intelectual) es un proyecto empresarial con vocación social impulsado por Euskampus e INTERAC (Intervenciones con altas capacidades) con el objetivo de atender las capacidades intelectuales de menores de manera integral.

Esta es una iniciativa longitudinal, en la que intervienen investigadores y docentes de la UPV/EHU, que está orientada a favorecer habilidades intelectuales cognitivas mediante el enriquecimiento, el agrupamiento y la experiencia. Gracias a un enfoque dinámico, pragmático y experimental se intenta establecer líneas de pensamiento más flexibles, es decir, menos convergentes de lo habitual.

 
Un detalle sorprendente: la iniciativa cuenta con un grupo de menores que está formado por 22 niños y tan solo una niña. ¿Por qué es tan complicado identificar niñas de altas capacidades?

Este post titulado "Mujer y Alta Capacidad: Doble Excepcionalidad" de Elisa Alvarez, directora de INTERAC y presidenta de ADACI (Asociación para el Desarrollo de las Altas Capacidades Intelectuales), nos ayuda a entender por qué se identifican tan pocas niñas con altas capacidades.
 
Aquí Blog Euskampus Hemen
Facebook
Twitter
Website
Datu Pertsonalen Babesari Buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, jakinarazten dizugu zure datuak Euskampus Fundazioa-ren, (aurrerantzean, Euskampus) datu-fitxategi batean daudela. Fitxategiaren helburua Euskampus-aren jarduerei buruzko informazioa ematea da.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea erabil dezakezu, idatzi bat bidaliz info@euskampus.eu helbidera, hala, emandako baimena aldatu edo bertan behera uzteko.

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos forman parte de un fichero de datos propiedad de Euskampus Fundazioa (en adelante Euskampus), cuya finalidad es mantenerle informado/a sobre las actividades realizadas por Euskampus.
Puede ejercer sus derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a info@euskampus.eu con el fin de modificar o revocar en cualquier momento la autorización que hubiera concedido.

For the purposes of that which has been established in Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Data of a Personal Nature, we hereby inform you that your data form part of a data file owned by Euskampus Fundazioa, hereinafter Euskampus, the aim of which is to keep you informed about the activities carried out by Euskampus.
You may exercise your right of access, rectification, cancellation or challenge by writing to info@euskampus.eu should you at any moment wish to modify or revoke the authorization you have granted.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*