Gardentasuna

transparencia-3 (2).jpg

Kalitatezko kudeaketak berekin dakar erakundeak jardunbide egokia izatea gizartearen aurrean gardentasunari dagokionez. Patronatuko kideen ardura da urteko kontuak Euskampus Fundazioaren ondarearen, finantza egoeraren eta emaitzen irudi fidela adierazteko moduan formulatzea, betiere erakundeari aplikatu beharreko finantza informazioko arau esparruarekin bat etorrita.  Ondoren, erabiltzailearen esku jartzen dugu gure auditoretza prozesuei, balantzeei eta emaitza kontuei buruzko informazioa.