Blog

Ionan Marigómez

UPV/EHUko Biologia Zelularreko Katedraduna

UPV/EHUko Biologia Zelularreko Katedraduna (1999); Biologia Zelularreko Ingurumen Toxikologian izeneko Talde Kontsolidatuen ikerlea. PiE-UPV /EHUko zuzendaria da 2012. urtean sortu zenetik. Ikerketaren interesak: biomarkatzaileak, kutsaduraren jarraipena, ekosistemen osasun indizeak, metalak, petrolio isurketak, itsasoa, lurzorua, klima aldaketa, animalien histologia konparatua, histopatologia, histokimika, mikroskopia kuantitatiboa. Erasmus Mundus Master MER (Itsas Ingurumen Baliabideen) nazioarteko koordinatzailea 2013az geroztik.