Newskampus 129

*|MC:SUBJECT|*
This is the Euskampus Fundazioa Newsletter.
Hona hemen Euskampus Fundazioaren Newsletterra.
Ésta es la Newsletter de Euskampus Fundazioa. 
 
Read this email in your browser.
Irakurri e-mail hau zure nabigatzailetik
Lee este e-mail desde tu navegador
The University of the Basque Country (UPV/EHU) has laid the foundations for tightening the links for collaboration between teachers and researchers of Basque descent or connected to the Basque Country, with the aim of creating an international network that will benefit from this shared and common potential. To undertake this task, a first international meeting was held on 12 July in Donostia-San Sebastián, attended by researchers and academics recognised for their excellent work, taking this opportunity to mark the year in which this city was declared European Capital of Culture. The symposium was attended by the rector of the UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia and the vice-rector of Postgraduate Studies and International Relations, Nekane Balluerka, as institutional representatives. The meeting was coordinated by María José Olaziregi, Director of the Promotion and Diffusion of Basque in the Etxepare Basque Institute. Representatives of the Basque Academic Diaspora invited to make speeches included William Douglass (social anthropologist and first chairman of the Basque Studies Centre in the University of Nevada), Stephen Ansolabehere (Professor of Political Science at the University of Harvard), Juan Uriagereka (researcher of the Minimalist Program of Chomsky and professor of linguistics at the University of Maryland), Xabier Irujo (Genocide studies Professor and co-director of the Basque Studies Centre at the University of Nevada), Maider Llaguno (Professor of Architecture at the University of Columbia), Mikel Prieto (Surgical Director and researcher at the Mayo Clinic), John Bieter (Professor of the History Department of the Boise State University) and John Ysursa (Programme Officer of Foundation Studies and Basque Global Collaboration at the Boise State University).

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak oinarriak ezarri ditu euskal jatorriko edo Euskal Herriarekin harremana duten irakasle eta ikertzaileen arteko lokarriak estutzeko, potentzial partekatu eta komun horretaz baliatuko den nazioarteko sare bat sortzeko helburuz. Eginkizun horri ekiteko, uztailaren 12an egin zen Donostian –Europako Kultur Hiriburua izendatu dutela baliaturik− lehenengo nazioarteko topaketa, eta bertan itzal handiko akademikoek eta ikertzaileek hartu dute parte. Sinposioan egon ziren Iñaki Goirizelaia UPV/EHUko errektorea eta Nekane Balluerka Graduondoko Ikasketen eta Nazioarteko Harremanen arloko errektoreordea, erakundeko ordezkari gisa. Topagunea María José Olaziregi Etxepare Euskal Institutuko Euskararen Sustapen eta Hedakuntzarako zuzendariak koordinatu zuen.
Hauek dira sinposiora hizlari gisa gonbidatutako Euskal Diaspora Akademikoko ordezkariak: William Douglass (gizarte antropologoa eta Nevada Unibertsitateko Euskal Ikasketen Zentroko lehenengo zuzendari nagusia), Stephen Ansolabehere (Harvard unibertsitatean Zientzia  Politikoko irakaslea), Juan Uriagereka (Chomskyren Programa Minimalistako ikertzailea eta Maryland-eko Unibertsitateko Hizkuntzalaritzako irakaslea), Xabier Irujo (Nevada Unibertsitateko Genozidio Ikerketen irakaslea eta Euskal Ikasketen Zentroko zuzendarikidea), Maider Llaguno (Columbia Unibertsitateko Arkitekturako irakaslea), Mikel Prieto (Mayo Klinikako kirurgia zuzendaria eta ikertzailea) eta John Bieter (Boiseko Estatu Unibertsitateko Historia saileko irakaslea) eta John Ysursa (Boiseko Estatu Unibertsitateko Fundazio Ikerketen eta Euskal Kolaborazio Orokorraren programako arduraduna).

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea ha sentado las bases para estrechar los lazos de colaboración entre docentes e investigadores, de ascendencia vasca o vinculadas con el País Vasco, con el fin de crear una red internacional que se beneficie de ese potencial compartido y común. Para acometer esa tarea, se celebró el 12 de julio en Donostia-San Sebastián, aprovechando la ocasión en el que la ciudad ha sido declarada este año Capital Europea de la Cultura, un primer encuentro internacional en el que han participado personas académicas e investigadoras de reconocida trayectoria profesional. El simposio contó con la presencia del rector de la UPV/EHU Iñaki Goirizelaia y la vicerrectora de Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales Nekane Balluerka como representantes institucionales. El encuentro fue coordinado por de María José Olaziregi, directora para la Promoción y Difusión del Euskera en el Instituto Vasco Etxepare. Los representantes de la Diáspora Académica Vasca invitados a realizar su ponencia fueron William Douglass (antropólogo social y primer director del  Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada), Stephen Ansolabehere (profesor de Ciencia Política en la Universidad de Harvard), Juan Uriagereka (investigador del Programa Minimalista de Chomsky y profesor de lingüística en la Universidad de Maryland), Xabier Irujo (profesor de Estudios sobre Genocidio, y codirector del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada), Maider Llaguno (profesora de Arquitectura de la Universidad de Columbia), Mikel Prieto (director quirúrgico e investigador de la Clínica Mayo) y John Bieter (profesor del Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Boise) y John Ysursa (responsable del Programa de Estudios Fundacionales y Colaboración Global Vasca de la Universidad Estatal de Boise).
The summer course at the UPV/EHU “Evaluation of research activity and researcher support initiatives”, organised jointly by the Euskampus Fundazioa and the DIPC will be held on 19 and 20 July at the Miramar Palace in San Sebastian. The aim of this course is to share experiences relating to the quantitative assessment of the research activities, to reflect on the proper use of the bibliometric indicators and identify the main institutions of our surroundings which carry out evaluation processes at different levels, applying different methodologies, taking the Leiden Manifest as a reference document for its development.

UPV/EHUren "Ikerketa aktibitatearen ebaluazioa eta ikertzaileei babesteko iniziatibak" udako ikastaroa, Euskampus Fundazioak eta DIPCk batera antolatuta. Uztailaren 19an eta 20an izango da Donostiako Miramar Jauregian. Ikastaro honen helburua da ikerketa ekintzen ebaluazio kualitatiboarekin zerikusia duten esperientziak elkarbanatzea, adierazle bibliometrikoen erabilera egokiaren inguruan hausnartzea eta metodologia ezberdinak aplikatuz maila ezberdinetako ebaluazio prozesuak garatzen dituzten instituzioak identifikatzea, betiere Leidengo Manifestua oinarritzat hartuta.

El curso de verano de la UPV/EHU “Evaluación de la actividad investigadora e iniciativas de apoyo al investigador”, organizado conjuntamente por Euskampus Fundazioa y el DIPC se celebrará los días 19 y 20 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián. El objetivo de este curso es el de compartir experiencias relacionadas con la evaluación cuantitativa de las actividades de investigación, reflexionar sobre un uso adecuado de los indicadores bibliométricos e identificar las principales instituciones de nuestro entorno que desarrollan procesos de evaluación a diferentes niveles y aplicando diversas metodologías, teniendo el Manifiesto de Leiden como documento de referencia para su desarrollo.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Forward to Friend
For the purposes of that which has been established in Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Data of a Personal Nature, we hereby inform you that your data form part of a data file owned by Euskampus Fundazioa, hereinafter Euskampus, the aim of which is to keep you informed about the activities carried out by Euskampus.
You may exercise your right of access, rectification, cancellation or challenge by writing to info@euskampus.eu should you at any moment wish to modify or revoke the authorization you have granted.

Datu Pertsonalen Babesari Buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, jakinarazten dizugu zure datuak Euskampus Fundazioa-ren, (aurrerantzean, Euskampus) datu-fitxategi batean daudela. Fitxategiaren helburua Euskampus-aren jarduerei buruzko informazioa ematea da.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea erabil dezakezu, idatzi bat bidaliz info@euskampus.eu helbidera, hala, emandako baimena aldatu edo bertan behera uzteko.

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos forman parte de un fichero de datos propiedad de Euskampus Fundazioa (en adelante Euskampus), cuya finalidad es mantenerle informado/a sobre las actividades realizadas por Euskampus.
Puede ejercer sus derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a info@euskampus.eu con el fin de modificar o revocar en cualquier momento la autorización que hubiera concedido.
Unsubscribe | Modify preferences
Baja eman | Lehentasunak aldatu
 Darse de baja  |  Modificar preferencias 

You are not in our database? Subscribe to Newskampus 
Ez zaude gure datu basean? Egin zaitez Newskampusaren harpide
¿No te tenemos en la base de datos? Suscríbete a Newskampus

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*