Blog

Partekatzea da gakoa / La clave es compartir

Nekane Balluerka
Euskampus Fundazioa 2011n sortu zen, Euskampus Nazioarteko Bikaintasun Campusaren (NBC) proiektuari lotuta. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea izan zen egitasmo horren buru, beste bi erakunderekin batera: Donostia International Physics Center (DIPC) eta Tecnalia Korporazioa. Hiru erakundeok, nor bere egitekoarekin, bat egin zuten proiektu berri batean, martxan jartzeko gure herria xede zuten eta nazioartean kokatuko gintuzten lankidetza dinamikak. Euskampus Fundazioa katalizatzaile gisa sortu zen, agregazio instituzionaleko prozesu hori bultzatzeko, eta tresna operatibo modura, Nazioarteko Bikaintasun Campusa kudeatu eta gobernatzeko.

Bestetik, Euskampus Fundazioak bultzada eman zion Euskampus NBC egitasmoa eratzen zuen jarduera egituraren sozializazio prozesuari, gure irakasleen, ikerlarien eta ikasleen artean. Euskampusen garapenari esker, Hezkuntza eta Kultura Ministerioak Nazioarteko Bikaintasun Campus izendatu du UPV/EHU; gero eta zeregin garrantzitsuagoa dugu Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sisteman –erabakigarriak gara RIS3 Estrategiaren garapenean–; diziplina arteko lankidetza dinamikak baliatzen ditugu, aitzindariak direnak Jakintza Guneetan; eta, azkenik, aliantza egonkor eta ereduzko bat egin dugu Bordeleko Unibertsitatearekin, indartu egingo duena atzerrian dugun proiekzioa.

Euskampus NBCren etapa arrakastaz burutu ondoren, patronatuan gauden erakundeok erabaki dugu beste urrats bat egitea eta geure konpromisoa berritzea. Gainera, Bordeleko Unibertsitatea patronatuan sartzeak nazioarteko entitate bihurtzen gaitu, indartu egiten du bi unibertsitateek Euskampus NBC proiektuaren baitan duten aliantza, eta biderkatu egiten ditu EAEk Akitania Berriarekin elkarlanean aritzeko aukerak. Horrela, Euskampus-Bordeaux mugaz gaindiko campusak eredu izan nahi du nazioarteko lankidetzan Europako Unibertsitate eta Ikerketa Eremuan.

Uste dugu gaur gaurkoz Euskampus Fundazioak sortu zenean bezain garrantzitsua –edo garrantzitsuagoa– izaten jarraitzen duela. Bost urte ez dira aski agregazio instituzional batek dakarren transformazio konplexua burutzeko, finkatu eta sendotu egin behar baitira lurraldeko eragile askotarikoen partaidetzara bideratutako diziplina arteko eta diziplinaz gaindiko prozedurak. Beraz, epe luzerako planteamendu bat egin behar dugu, desberdinak diren egiturak eta metodologiak lerrokatzeko; azken batean, antolakuntza eta kultura dibertsitatearen aberastasuna kudeatzeko.

Euskampus Fundazioak lidergo-kidetasunean oinarritzen den harreman eredu bat ematen digu, gure gizarteak dituen desafio handiei aurre egiteko, bat eginez Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemako gainerako agenteekin. Estrategia horretan, irabazlea ez da bakarrik gutako bakoitza, Euskampus Fundazioko kideok. Horrenbestez, ez gara win-win planteamendu batez ari, non inplikatutako eragile guztiek irabazten duten. Aitzitik, hori baino askoz gehiago da: gure herriak bere osotasunean irabazten du, partekatzeak oparotasuna sortzen baitu, gure unibertsitate proiektuaren filosofiarekin lotura estua duen oparotasuna, ezin hobeki laburbilduta dagoena gure leman: eman ta zabal zazu.

La clave es compartir

Euskampus Fundazioa nació en 2011, vinculada al proyecto de Campus de Excelencia Internacional (CEI) Euskampus. Lo lideraba la Universidad del País Vasco, mediante un planteamiento conjunto con el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Corporación Tecnalia. Tres entidades, con misiones diferentes, se unieron en un proyecto singular para impulsar dinámicas colaborativas con vocación de país y orientadas a posicionarnos internacionalmente. Euskampus Fundazioa se concibió como catalizador de este proceso de agregación institucional, y como un instrumento operativo para la gestión y el gobierno del Campus de Excelencia Internacional.

Por otra parte, Euskampus Fundazioa impulsó el proceso de socialización del entramado de actuaciones que constituía el CEI Euskampus entre nuestro profesorado, nuestro personal de investigación y nuestros estudiantes. Gracias al desarrollo de Euskampus, la UPV/EHU es hoy reconocida como Campus de Excelencia Internacional por el Ministerio de Educación y Cultura; estamos jugando un papel cada día más importante en el conjunto del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, contribuyendo decisivamente al desarrollo de la Estrategia RIS3; incorporamos dinámicas de colaboración interdisciplinares, que son pioneras en el marco de los polos de conocimiento; y, por último, hemos establecido una alianza estable y modélica con la Universidad de Burdeos, una alianza que refuerza y potencia nuestra proyección internacional.

Completada con éxito la etapa del CEI Euskampus, las entidades que componemos su patronato hemos decidido darle un nuevo impulso y renovar nuestro compromiso. Además, la entrada de la Universidad de Burdeos en el patronato nos convierte en una entidad internacional, fortalece la alianza establecida entre ambas universidades en el marco del proyecto CEI Euskampus, y amplía las posibilidades de colaboración del País Vasco con la Nueva Aquitania. De esta forma, el campus transfronterizo Euskampus-Bordeaux aspira a destacar como ejemplo de cooperación internacional en el Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación.

Creemos que Euskampus Fundazioa es hoy tan o más necesaria de lo que fue en su origen. Cinco años no son suficientes para la compleja transformación que implica un planteamiento de agregación institucional, pues deben consolidarse los enfoques interdisciplinares y transdisciplinares dirigidos a la participación de múltiples agentes del territorio. Se requiere, por tanto, un planteamiento de largo plazo para alinear estructuras y metodologías dispares, en suma, para gestionar la riqueza de la diversidad organizativa y cultural.

Euskampus Fundazioa nos dota de un modelo relacional de coliderazgo para afrontar conjuntamente y, en sintonía con el resto de agentes del Sistema Vasco de Ciencia Tecnología e Innovación, los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y en esta estrategia no sólo ganamos cada uno de nosotros, miembros de Euskampus Fundazioa. No se trata, por tanto de un planteamiento win-win, en el que ganan todos los agentes implicados, sino que se trata de mucho más: gana nuestro país en su conjunto, porque compartir genera abundancia, una abundancia que se vincula directamente con la profunda filosofía de nuestro proyecto universitario, expresado en nuestro lema eman ta zabal zazu.

2017/11/22 15:30:00 GMT+1
Agregar comentario

Puede agregar un comentario llenando el siguiente formulario. Formato de texto plano. Usted puede usar la sintaxis Markdown para los enlaces e imágenes. Los comentarios son moderados.