Blog

Agenda europea, COVID y futuro de las universidades europeas: desde una visión regional y transfronteriza y europea - Post en cuatro lenguas

Camila de Epalza Azqueta

Este año 2020 y 70º aniversario de la Declaración de Schuman, tal y como lo recordó la Presidenta de la Comisión Europea en su discurso el 9 de Mayo Día de Europa, “Estamos atravesando un momento de fragilidad para Europa, y necesitamos más audacia para enfrentar estos retos. En nuestro continente, más de 100 000 personas han muerto a causa del coronavirus en estos últimos meses. Cientos de millones de personas están haciendo frente a restricciones sin precedentes en su vida cotidiana para contribuir a contener la propagación del virus… Únicamente una Unión Europea fuerte puede proteger nuestra ciudadanía, así como nuestro patrimonio común y las economías de nuestros Estados miembros”. Más que nunca el lema de la Unión Europa “unidos en la diversidad”, se puede conjugar con “unidos en la adversidad”.

Europako agenda, COVID eta Europako unibertsitateen etorkizuna: eskualde mailako, mugaz gaindiko eta Europako ikuspegi batetik

 

2020. urtean eta Schumanen Adierazpenaren 70. urteurrenean, Europako Batzordearen presidenteak maiatzaren 9ko, hau da, Europaren Eguneko hitzaldian hauxe gogorarazi zuen: “Hauskortasun-momentu bat jasaten ari gara Europan eta ausardia gehiago behar dugu erronka horiei aurre egiteko. Gure kontinentean, azkenengo hilabeteotan, 100 000 pertsona baino gehiago hil dira koronabirusaren ondorioz. Ehunka milioika pertsona ari dira bere eguneroko bizitzan aurrekaririk gabeko murrizketak pairatzen birusaren hedapena eusten laguntzeko... Soilik Europar Batasun indartsu batek babes ditzake gure herritarrak, gure ondare komuna eta gure Estatu Kideetako ekonomiak”. Inoiz baino gehiago, Europar Batasunaren “aniztasunean elkartuta” leloa honekin joka daiteke: “zoritxarrean elkartuta”.

Pandemiak bete-betean eragin dio Europako hezkuntzari eta hezkuntza-ereduari; izan ere, EBko estatu gehienetako hezkuntza- eta prestakuntza-zentroak itxi dira eta hezkuntza-gelak zein zentroak online formatura pasa dira.

Horrenbestez, unibertsitateak/irakasleak/ikertzaileak/kudeatzaileak eta unibertsitateko langileak, oro har, epe laburrera zein luzera berrasmatu behar izan dira eta ikasleak eredu digitalera egokitu behar izan dira. Orain arte, Europar Batasunean, hezkuntza digitala oso modu mugatuan eskaintzen zen, baina krisiak eragindako bat-bateko premiak ustekabean behartu ditu unibertsitateak mundu digitalera pasatzera, plataforma birtualak aktibatu ahal izateko muga asko oso denbora-tarte mugatuan gainditu behar izan dituztenak.

Hezkuntza-eredu digitalak eta tresnek eta gaitasun/espezializazio berriek gero eta indar handiagoa dute; horren ondorioz, nolabaiteko parentesi artean jartzen da Erasmus eta Horizon Europe programen esparruko proiektu eta ekimenen bidez sustatzen diren Europako mugikortasunen eredu tradizionala, baita, besteak beste, hezkuntzako “kredituen” eta baremoen esparruak eta hezkuntza duala ere. Hezkuntza, berrikuntza eta ikerketako arduraduna den Europako Batzordeko Marya Gabriel kideak adierazi zuen bezala, erronkak gorabehera, beharrezkoa da aukera hau baliatzea sakontasun handiagoarekin aztertzeko irakaskuntza digitaleko ereduen garrantzia eta berezko balioa eta hortik ateratzen diren esperientziak ebaluatzeko, COVID-19aren pandemiari aurre egiteko. Irakaskuntza birtualeko ereduetako jardunbide egokietan gehiago inbertitu eta ikertu behar da; izan ere, kalitatezko online irakaskuntza eskaintzeko, ez da nahikoa irakasleak kamera baten aurrean jartzea.

Gaur egun gizarte gisa aurre egin behar diegun erronka sozial eta global askotarako, unibertsitateek funtsezko papera daukate, zehazki, horiek gainditzeko konponbide sortzaile berritzaileen garapenean. Halaber, funtsezkoak dira Europako zein nazioarteko (Garapen Jasangarrirako Helburuak) egungo agendaren erronkak gainditzeko eta COVID-19aren testuinguruan eta horren epe laburrerako zein luzerako ondorioen aurrean jarduteko.

Berebizikoa da arreta jartzea Europako zein nazioarteko agendetan eta hurbiletik jarraitzea hezkuntzaren eta ikerketaren rola egungo Europar Batasunaren ardatz estrategikoetan, hori guztia Europako Itun Berdeari eta Europako Agenda Digitalari dagokienez.


Zenbait adituk eta Europako erakundeek oso argi esaten dute: beharrezkoa da gure buruari galdetzea pertsonek zer nolako gaitasunak, esperientzia edo ezagutza beharko lituzketen erronka global hauek eraginkortasunez gainditu ahal izateko. Hausnarketa honetan eta proposamenak eginez, Europako Batzordea elkarrizketa bultzatzen ari da Europako unibertsitateak elkartzen dituzten sare europar desberdinekin, baina, betiere, orain arte egindako lana eta “Europako unibertsitateak” bezalako ekimen nabarmenak kapitalizatuz (Europako unibertsitateen aliantzak, zeinen artean euskal unibertsitateak hautagai diren), baita Euskadik parte hartzen duen Erasmus programako proiektuak eta Erasmus Mundus Masterrak kapitalizatuz ere.

Europako hezkuntzaren etorkizunerako eta Europaren etorkizunerako hezkuntzaren dialektika eta narratiba berri horretan, Europar Batasunak inoiz baino gehiago sustatzen du hezkuntza-familiaren eta eskualde-mailako ekosistemako zein ekosistema geografikoko eragile sozial eta ekonomikoen arteko elkarrizketa, mugaz gaindiko lankidetza/Euroeskualdeak lehenetsiz, gizarte-erronkei batera erantzuteko. Europar Batasunaren hurrengo Skills Agendak eta egungo Espezializazio Adimentsuko Estrategiak ezartzen duten hezkuntza europarraren beharrezko bikaintasuna eta ospea ez dira bateraezinak helize laukoitza deritzonarekin, ezta Euskadi bazkide europar aurreratua den Unibertsitatea-enpresa Europako Estrategiarekin ere. Bestalde, erronketan oinarritutako ikuspegien diziplina anitzeko lana izango litzateke jarraitu beharreko eredua, espezializazioa baztertu gabe, hezkuntza-eskarmentua izango duten etorkizuneko profesionalak gaitzeko eta garatzeko eta sektore sozial eta ekonomikoen arteko lankidetzak barne hartzeko, konponbide jasangarriak eta Europako zein nazioarteko unibertsitateekiko lankidetza eskainiz.


Erronka globalen helburuekin bat egiteko, lan-ikuspegi berriak behar dira. Etorkizuneko eskakizunetara egokitzeko, puntu giltzarriak izango dira irakaskuntza-metodoekin lotutako berrikuntza eta lankidetza, elkarlana eta diziplina anitzeko ikaskuntza-ingurune aktiboa sortzea.

 

Agenda europea, COVID y futuro de las universidades europeas: desde una visión regional y transfronteriza y europea

2020. urtean eta Schumanen Adierazpenaren 70. urteurrenean, Europako Batzordearen presidenteak maiatzaren 9ko, hau da, Europaren Eguneko hitzaldian hauxe gogorarazi zuen: “Hauskortasun-momentu bat jasaten ari gara Europan eta ausardia gehiago behar dugu erronka horiei aurre egiteko. Gure kontinentean, azkenengo hilabeteotan, 100 000 pertsona baino gehiago hil dira koronabirusaren ondorioz. Ehunka milioika pertsona ari dira bere eguneroko bizitzan aurrekaririk gabeko murrizketak pairatzen birusaren hedapena eusten laguntzeko... Soilik Europar Batasun indartsu batek babes ditzake gure herritarrak, gure ondare komuna eta gure Estatu Kideetako ekonomiak”. Inoiz baino gehiago, Europar Batasunaren “aniztasunean elkartuta” leloa honekin joka daiteke: “zoritxarrean elkartuta”.

 

Este año 2020 y 70º aniversario de la Declaración de Schuman, tal y como lo recordó la Presidenta de la Comisión Europea en su discurso el 9 de Mayo Día de Europa, “Estamos atravesando un momento de fragilidad para Europa, y necesitamos más audacia para enfrentar estos retos. En nuestro continente, más de 100 000 personas han muerto a causa del coronavirus en estos últimos meses. Cientos de millones de personas están haciendo frente a restricciones sin precedentes en su vida cotidiana para contribuir a contener la propagación del virus… Únicamente una Unión Europea fuerte puede proteger nuestra ciudadanía, así como nuestro patrimonio común y las economías de nuestros Estados miembros”. Más que nunca el lema de la Unión Europa “unidos en la diversidad”, se puede conjugar con “unidos en la adversidad”.

 

La pandemia ha afectado de lleno a la educación y el modelo educativo europeo con el cierre de los centros educativos y formación en gran parte de los Estados de la UE, trasladando las aulas y centros educativos a formato online, y llevando a las universidades/profesorado/investigadores/gestores y personal universitario a reinventarse a corto y a largo plazo y el alumnado a adaptarse al modelo digital. La educación digital en la Unión Europea, ya se estaba llevando a cabo de manera muy limitada, pero la repentina necesidad creada por las crisis ha empujado inesperadamente a las universidades a saltar a lo digital, sobrepasando muchas limitaciones para poder tener las plataformas virtuales activas en un tiempo muy limitado.

El propio modelo educativo digital y las herramientas y las nuevas competencias/especializaciones van ganando fuerza, y poniéndose entre cierto paréntesis el modelo tradicional de movilidades europeas que se impulsan a través de los proyectos e iniciativas en el marco de los Programas Erasmus y Horizon Europe, así como los marcos de los “créditos” educativos y baremos, la educación dual, entre otros. Tal y como lo señalaba Marya Gabriel, Comisaria Europea responsable de educación, innovación e investigación, a pesar de los desafíos, es necesario aprovechar esta oportunidad para analizar con mayor profundidad la importancia y el valor intrínseco de los modelos de enseñanza digital y evaluar las experiencias resultantes para afrontar la pandemia del COVID-19. Es necesario invertir e investigar más sobre buenas prácticas en los modelos de enseñanza virtual, ya que no es suficiente con poner al profesorado frente a una cámara para dar una enseñanza de calidad online.

Las universidades tienen un papel realmente central que desempeñar en el desarrollo de soluciones creativas innovadoras para muchos de los desafíos sociales y globales que nos enfrentamos hoy como sociedad, así como los propios de la actual agenda europea e internacional (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y contexto frente al COVID-19 y sus consecuencias a corto y largo plazo.

Es clave prestar atención a las agendas europeas e internacionales, y seguir de cerca el rol de la educación y la investigación que va a tener en los ejes estratégicos de la actual Unión Europea con relación con el Pacto Verde Europeo y la Agenda Digital Europea.

 

arrows-2033963_960_720.png


Distintos expertos y las propias instituciones europeas, lo dicen claro: es necesario preguntarse sobre qué tipo de competencias, experiencia o conocimiento necesitarían las personas para poder resolver efectivamente estos desafíos globales. En esta reflexión y aportando propuestas, la Comisión Europea está impulsando un diálogo con distintas redes europeas que agrupan las universidades europeas, pero siempre capitalizando el trabajo ya realizado e iniciativas destacadas como son las “universidades europeas” (alianzas de universidades europeas, de las cuales las universidades vascas están candidatando), así como los proyectos enmarcados dentro del Programa Erasmus o incluso los Másters Erasmus Mundus con participación vasca.

En esa dialéctica y nueva narrativa para el futuro de la educación europea y una educación para el futuro de Europa, la Unión Europea preconiza más que nunca un diálogo de la familia educativa con los agentes sociales y económicos del ecosistema regional y geográfico, e incluso primando las eurorregiones/cooperación transfronteriza, para dar respuesta conjuntamente a los desafíos sociales. La necesaria excelencia y el prestigio de la educación europea que marca la próxima Skills Agenda de la Unión Europea y la actual Estrategia de Especialización Inteligente, no está reñida con la denominada cuádruple hélice, ni con la Estrategia europea universidad-empresa de la que Euskadi es un socio europeo aventajado. Por otro lado el trabajo interdisciplinario en enfoques basados en desafíos, sin dejar de lado la especialización, sería un modelo a seguir con objeto de capacitar y desarrollar futuros profesionales con una experiencia educativa, que se incluyan colaboraciones entre sectores sociales y económicos, aportando soluciones sostenibles y en colaboración con otras universidades europeas e internacionales.


Alinearse con los objetivos de los desafíos globales se requiere nuevos enfoques de trabajo. La cooperación y la innovación en métodos de enseñanza, la colaboración y la creación de un entorno de aprendizaje proactivo, y multidisciplinar, serán puntos clave para adaptarse a las exigencias del futuro.

 

Agenda européen, COVID et l'avenir des universités européennes : d'un point de vue régional, transfrontalier et européen

 

Cette année 2020 et 70ème anniversaire de la déclaration Schuman, comme l'a rappelé la présidente de la Commission européenne dans son discours du 9 mai, Journée de l'Europe, « Nous traversons un moment de fragilité pour l'Europe, et nous devons être plus audacieux pour faire face à ces défis. Sur notre continent, plus de 100 000 personnes sont mortes du coronavirus au cours des derniers mois. Des centaines de millions de personnes sont confrontées à des restrictions sans précédent dans leur vie quotidienne pour contribuer à contenir la propagation du virus... Seule une Union européenne forte peut protéger nos citoyens ainsi que notre patrimoine commun et les économies de nos États membres ». Plus que jamais, la devise de l'Union européenne « unie dans la diversité » peut être combinée avec « unie dans l'adversité ».

In 2020, the year that marks the 70th anniversary of the Schuman Declaration and as the President of the European Commission recalled in her speech for Europe Day on 9 May, “We are at a time of fragility for Europe and we need to be bolder when facing those challenges. Across our continent, more than 100,000 have died because of the coronavirus in the last months. Hundreds of millions have faced unprecedented restrictions in their daily lives to help contain the spread of the virus... Only a strong European Union can protect our citizens, our common heritage and the economies of our member states”. Now more than even the European Union’s motto “united in diversity” can be combined with “united in adversity”.

La pandémie a frappé de plein fouet l'éducation et le modèle éducatif européen avec la fermeture d'établissements d'enseignement et de formation dans de nombreux États de l'UE, le passage des salles de classe et des centres éducatifs au format en ligne, obligeant les universités/enseignants/chercheurs/gestionnaires et personnel universitaire à se réinventer à court et à long terme, tandis que les étudiants ont dû s'adapter au modèle numérique. L'éducation numérique dans l'Union européenne se faisait déjà de manière très limitée, mais le besoin soudain créé par les crises a poussé de manière inattendue les universités à se lancer dans le monde numérique, en surmontant de nombreuses limites afin que les plateformes virtuelles soient actives dans un temps très limité.

Le modèle éducatif numérique lui-même, ainsi que les outils et les nouvelles compétences/spécialisations se renforcent et mettent entre parenthèses le modèle traditionnel des mobilités européennes qui sont promues par des projets et des initiatives dans le cadre des programmes Erasmus et Horizon Europe, ainsi que les cadres des « crédits » d'enseignement et les barèmes, la formation en alternance, entre autres. Comme l'a souligné Marya Gabriel, Commissaire européenne chargée de l'éducation, de l'innovation et de la recherche, malgré les défis, il est nécessaire de saisir cette occasion pour analyser plus en profondeur l'importance et la valeur intrinsèque des modèles d'enseignement numérique et pour évaluer les expériences qui en découlent afin de faire face à la pandémie COVID-19. Il est nécessaire d'investir davantage et de mener des recherches sur les bonnes pratiques en matière de modèles d'apprentissage en ligne, car il ne suffit pas de mettre les enseignants devant une caméra pour dispenser un enseignement en ligne de qualité.

Les universités ont un rôle véritablement central à jouer dans l'élaboration de solutions créatives et innovantes à de nombreux défis sociaux et mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que société, ainsi qu'à ceux de l'agenda européen et international actuel (objectifs de développement durable) et du contexte face au COVID-19 et à ses conséquences à court et long terme.

Il est essentiel de prêter attention aux agendas européen et international et de suivre de près le rôle qui sera réservé à l'éducation et à la recherche dans les axes stratégiques de l'actuelle Union européenne en relation avec le Pacte vert européen et l’Agenda numérique européen.


Les différents experts et les institutions européennes elles-mêmes le disent clairement : il est nécessaire de s'interroger sur le type de compétences, d'expérience ou de connaissances dont les gens auraient besoin pour résoudre efficacement ces défis mondiaux. Dans cette réflexion et en apportant des propositions, la Commission européenne favorise un dialogue avec différents réseaux européens qui rassemblent des universités européennes, mais en capitalisant toujours sur le travail déjà accompli et les initiatives remarquables telles que les « universités européennes » (alliances d'universités européennes, auxquelles les universités basques sont candidates), ainsi que les projets du programme Erasmus ou encore les masters Erasmus Mundus avec participation basque.

Dans cette dialectique et cette nouvelle narration de l'avenir de l'éducation européenne et d'une éducation pour l'avenir de l'Europe, l'Union européenne prône plus que jamais un dialogue entre la famille éducative et les agents sociaux et économiques de l'écosystème régional et géographique, voire la priorité donnée aux eurorégions / à la coopération transfrontalière, afin de répondre conjointement aux défis sociaux. L'excellence et le prestige nécessaires de l'éducation européenne qui marque le prochain agenda des compétences de l'Union européenne et l'actuelle stratégie de spécialisation intelligente, ne sont pas en contradiction avec la soi-disant quadruple hélice, ni avec la stratégie européenne université-entreprise dont le Pays basque est un partenaire européen avancé. D'autre part, le travail interdisciplinaire sur des approches basées sur les défis, sans négliger la spécialisation, serait un modèle à suivre pour former et développer de futurs professionnels ayant une expérience éducative, y compris des collaborations entre les secteurs sociaux et économiques, en apportant des solutions durables et en collaboration avec d'autres universités européennes et internationales.


Pour s'aligner sur les objectifs des défis mondiaux, il faut adopter de nouvelles approches de travail. La coopération et l'innovation dans les méthodes d'enseignement, la collaboration et la création d'un environnement d'apprentissage proactif et multidisciplinaire seront des points clés pour s'adapter aux exigences de l'avenir.

 

 

 Eurorregión_Akitania_Euskadi_Navarra.png

 

European Agenda, COVID and the future of European universities: from a European, cross-border and regional approach

 

In 2020, the year that marks the 70th anniversary of the Schuman Declaration and as the President of the European Commission recalled in her speech for Europe Day on 9 May, “We are at a time of fragility for Europe and we need to be bolder when facing those challenges. Across our continent, more than 100,000 have died because of the coronavirus in the last months. Hundreds of millions have faced unprecedented restrictions in their daily lives to help contain the spread of the virus... Only a strong European Union can protect our citizens, our common heritage and the economies of our member states”. Now more than even the European Union’s motto “united in diversity” can be combined with “united in adversity”.

Cette année 2020 et 70ème anniversaire de la déclaration Schuman, comme l'a rappelé la présidente de la Commission européenne dans son discours du 9 mai, Journée de l'Europe, « Nous traversons un moment de fragilité pour l'Europe, et nous devons être plus audacieux pour faire face à ces défis. Sur notre continent, plus de 100 000 personnes sont mortes du coronavirus au cours des derniers mois. Des centaines de millions de personnes sont confrontées à des restrictions sans précédent dans leur vie quotidienne pour contribuer à contenir la propagation du virus... Seule une Union européenne forte peut protéger nos citoyens ainsi que notre patrimoine commun et les économies de nos États membres ». Plus que jamais, la devise de l'Union européenne « unie dans la diversité » peut être combinée avec « unie dans l'adversité ».

The pandemic has directly struck education and the European educational model with the closure of education and training institutions in most EU states. Classrooms and educational centres have gone online, meaning that universities/academic staff/researchers/managers and university staff have had to rebrand themselves in the short and long term and students have needed to adapt to the digital model. Digital education in the European Union was already happening on a very limited basis, but the sudden need created by the crisis has forced universities to take an unexpected leap into the digital world. This has often meant overcoming many constraints in order to keep the virtual platforms active in a very short space of time.

The digital educational model itself and the new skills/specialisations are gaining in strengthen and putting the traditional European mobility model, driven through the projects and initiatives in the Erasmus and Horizon Europe Programmes, as well as by the educational “credits” and scales, dual education, etc., on the backburner to a certain extent. As Mariya Gabriel, the European Commissioner for Education, Innovation and Research, has pointed out, this opportunity needs to be harnessed, despite the challenges, to analyse in greater depth the importance and intrinsic value of the digital teaching models and assess the resulting experiences to tackle the COVID-19 pandemic. Further investment and research are needed into good practices in the virtual teaching models, as putting teachers in front of a camera is not sufficient to provide quality teaching online.

Universities have a truly central role to play in the development of innovative creative solutions for many of the global and social challenges we are facing today as a society, along with those of the current international and European agenda (Sustainable Development Goals) and context, to deal with COVID-19 and its short- and long-term consequences.

Paying attention to the international and European agendas is fundamental, along with closely following the role that education and research are going to have in current EU strategic lines with regard to the European Green Deal and the European Digital Agenda.


Different experts and the European institutions themselves are clear: we need to consider which type of skills, experience or expertise people would need to be able to effectively tackle those global challenges. As part of that reflection and proposal process, the European Commission is fostering dialogue with different European university networks, but always building on the work already done and key initiatives such as the “European Universities” (alliances of European universities, which the Basque universities have applied to join), along with the projects in the Erasmus Programme or even the Erasmus Mundus Master’s Degrees with Basque involvement.

In that dialectic and new narrative for the future of European education and education for the future of Europe, the European Union is now more than even advocating dialogue between the educational family and the economic and social stakeholders of the geographical and regional ecosystem, and even prioritising Euroregion/cross-border cooperation, to find a joint response to social challenges. The necessary excellence and prestige of the European education laid down in the forthcoming EU Skills Agenda and the current Smart Specialisation Strategy is not incompatible with the so-called quadruple helix or with the European university-company strategy, where the Basque Country is an outstanding European partner. On the other hand, the interdisciplinary work on challenge-based approaches, without ignoring specialisation, would be a model to follow in order to train and develop future professionals with educational experience. That would include cooperation between economic and social sectors to contribute sustainable solutions and in collaboration with other international and European universities.


Aligning with the global challenge goals requires new work approaches. Cooperation and innovation in teaching methods, collaboration and the creation of a pro-active and multidisciplinary learning environment will be key points to adapt to future demands.

 

 

 

2020/05/18 11:45:00 GMT+2
Agregar comentario

Puede agregar un comentario llenando el siguiente formulario. Formato de texto plano. Usted puede usar la sintaxis Markdown para los enlaces e imágenes. Los comentarios son moderados.