Newskampus UBForum Basque Country 2016

*|MC:SUBJECT|*
Donostia-San Sebastianeko Miramar Jauregian 2016ko urriaren 18an eta 19an UBFORUM BASQUE COUNTRY egin ondoren, jakinarazi nahi dizuegu amaierako txostena dagoeneko eskuragarri dagoela UB Forumen web orrialdean.

Oraingoan, UB Forum Europako Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak antolatu dute, Aquitaineko unibertsitate lankideekin, Euskampus Fundazioarekin, Confebaskekin (Euskal Enpresarien Konfederankuntza) Donostia-San Sebastian hiriarekin lankidetzan.

Gogoratuko duzuenez, Europako Batzordeak University Business Forum-erako oinarriak 2008an ezarri zituen, unibertsitate eta enpresen arteko lankidetzan aurrera egiteko eta hura bultzatzeko. Ekitaldian agente ugari batzen dira (goi mailako hezkuntzako erakundeak, enpresak, enpresa elkarteak, bitartekariak eta agintari publikoak), Europa mailan, transferentzian eta ezagutza partekatzen laguntzeko, bai eta berrikuntzaren, ekintzailetzaren eta sormenaren inguruko lankidetza iraunkorrak eraikitzen laguntzeko ere. UB Forumek espazioa ematen dute eztabaida irekia egiteko, ideiak elkarrekin trukatzeko, networkingerako, elkarrekiko ikaskuntzarako, eta unibertsitate eta enpresen arteko lankidetzaren jardunbide egokien adibideak nabarmentzen dira.

Bi eguneko ekitaldian, Europako eta munduko sektore pribatuko ordezkariak, agintari publikoak eta goi mailako hezkuntza erakundeak izan ziren. Ekitaldian, parte hartzaileak elkarri eragitera animatu ziren, irekiera diskurtsoen, elkarri eragiteko tailerren, networkingeko jardueren, proiektuen aurkezpenaren eta eztabaiden bitartez.
 After the UBFORUM BASQUE COUNTRY held on 18th and 19th October, 2016, at Miramar Palace, Donostia-San Sebastian, we inform you that the final report is already available on the
UB Forum web page.

The UB Forum in San Sebastián was organised by the European Commission and the Basque Government, with the collaboration of the Universities in the Basque Country and their partner Universities in Aquitaine, Euskampus Foundation, ConfeBask (the Basque Business Confederation) and the City of Donostia-San Sebastián.

As you might recall, the European Commission established the University Business Forum (UB Forum) in 2008 to advance, facilitate and support cooperation between universities and businesses. It brings together a wide range of stakeholders (higher education institutions, companies, business associations, intermediaries, and public authorities) at the European level to facilitate them in the transfer and sharing of knowledge, and building sustainable partnerships for innovation, entrepreneurship and creativity. UB Forums provide a space for open debate, exchange of ideas, networking, mutual learning and highlighting best practice examples of cooperation between universities and businesses. 

The two-day event brought together representatives from the private sector, public authorities and higher education institutions from across Europe and the world. The event engaged and encouraged interaction between participants through keynote speeches, interactive workshops, networking activities, project showcases and discussions.
Tras la celebración del UBFORUM BASQUE COUNTRY  los días 18 y 19 de octubre del pasado 2016,  en el Palacio Miramar, Donostia-San Sebastián, os informamos que el informe final ya  está accesible en la página web del UB Forum.
En esta ocasión, el UB Forum fue organizado por la Comisión Europea y el Gobierno Vasco, en colaboración con las Universidades del País Vasco y las universidades socias en Aquitaine, Fundación Euskampus, Confebask (Confederación Empresas Vascas) y la ciudad de Donsotia-San Sebastián.
Tal y como recordaréis, la Comisión Europea sentó las bases para el University Business Forum (UB Forum) en 2008 con el fin de avanzar y apoyar la cooperación entre universidades y empresas. El evento reúne una amplia variedad de agentes (instituciones de educación superior, empresas, asociaciones  empresariales, intermediarios y autoridades públicas) a nivel europeo con el fin de ayudarles en la transferencia y en el compartir de conocimiento así como en la construcción de colaboraciones sostenibles en innovación, emprendizaje y creatividad. Los UB Forums proporcionan un espacio para el debate abierto, intercambio de ideas, networking, aprendizaje mutuo y destacando.ejemplos de buenas prácticas de cooperación entre universidades y empresas.
El evento de dos días de duración acogió a representantes del sector privado, autoridades públicas e instituciones de educación superior de toda Europa y del mundo. El evento animó y estimuló la interacción entre participantes a través de los discursos de apertura, talleres interactivos, actividades de networking, presentación de  proyectos y debates.
GO TO THE REPORT
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos forman parte de un fichero de datos propiedad de Euskampus Fundazioa (en adelante Euskampus), cuya finalidad es mantenerle informado/a sobre las actividades realizadas por Euskampus.
Puede ejercer sus derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a info@euskampus.eu con el fin de modificar o revocar en cualquier momento la autorización que hubiera concedido.
Datu Pertsonalen Babesari Buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, jakinarazten dizugu zure datuak Euskampus Fundazioa-ren, (aurrerantzean, Euskampus) datu-fitxategi batean daudela. Fitxategiaren helburua Euskampus-aren jarduerei buruzko informazioa ematea da.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea erabil dezakezu, idatzi bat bidaliz info@euskampus.eu helbidera, hala, emandako baimena aldatu edo bertan behera uzteko.

For the purposes of that which has been established in Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Data of a Personal Nature, we hereby inform you that your data form part of a data file owned by Euskampus Fundazioa, hereinafter Euskampus, the aim of which is to keep you informed about the activities carried out by Euskampus.
You may exercise your right of access, rectification, cancellation or challenge by writing to info@euskampus.eu should you at any moment wish to modify or revoke the authorization you have granted.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*