Newskampus 132

*|MC:SUBJECT|*
This is the Euskampus Fundazioa Newsletter.
Hona hemen Euskampus Fundazioaren Newsletterra.
Ésta es la Newsletter de Euskampus Fundazioa. 
 
Read this email in your browser.
Irakurri e-mail hau zure nabigatzailetik
Lee este e-mail desde tu navegador
The 1985 Nobel Prize Winner for Physics, Klaus von Klitzing, will give the talk entitled A New Kilogram in 2018: The Biggest Revolution in Metrology since the French Revolution  at 19:00pm in Bizkaia Aretoa (Bilbao) on 28th September, within the framework of Passion For Knowledge 2016. Having obtained his doctorate from Braunschweig University in 1972, von Klitzing has built up a fruitful career in the world of science, working for Oxford University, the Grenoble High Magnetic Field Laboratory and the IBM Research Laboratory in Yorktown Heights. In 1985, von Klitzing was awarded the Nobel Prize for Physics thanks to the discovery of the quantum Hall effect, enabling the development of nano-electronic devices.
The talk will explain that Metrology- the science of measurements- is responsible for the international uniformity and precision in standards. Today, the seven units for meter, kilogram, second, ampere, kelvin, mole, and candela of our international system of units (SI units) are used as a basis to express everything in nature by numbers and units. The first global system of units was introduced during the French Revolution with prototypes for the meter and kilogram. Even today, an artefact of platinum iridium is by definition the international unit of mass but this standard is not stable enough. Therefore, the General Conference on Weights and Measures at his last meeting in November 2014 encouraged the international metrology community to complete all work until July 2017 necessary for a replacement of the current SI by a new system based on constants of nature. The quantum Hall effect (Nobel Prize 1985) plays a crucial role in this development, not only for the electrical units but also for the kilogram.  

Klaus von Klitzing 1985ean Fisikako Nobel sariduna izandakoak hitzaldi bat emango du arratsaldeko 19:00tan Bizkaia Aretoan (Bilbo) irailaren 28an, “Kilogramo berri bat 2018an: Metrologia arloko iraultza handiena Frantziako Iraultzaz geroztik”, Passion For Knowledge 2016 jaialdiaren barruan. Von Klitzingek doktoregoa lortu zuen Braunschweig-eko unibertsitatean 1972. urtean, eta ordutik ibilbide emankorra egin du zientziaren munduan: besteak beste, Oxfordeko Unibertsitatean, Grenobleko Goi Eremu Magnetikoen Laborategian eta Yorktown Heights-eko IBM Ikerketa Laborategian lan egina da. 1985ean, Von Klitzingek Fisikako Nobel saria lortu zuen Hall kuantikoaren efektua deskubritu eta gailu nanoelektronikoen garapenari bide emateagatik.
Hitzaldian Metrologia (neurrien zientzia) arduratzen dela neurrien nazioarteko uniformetasunaz eta doitasunaz azalduko da. Gaur egun, sistema internazionaleko (SI unitateak) zazpi unitateak (metroa, kilogramoa, segundoa, amperea, kelvina, mola eta kandela) erabiltzen dira izadian dagoen guztia zenbakiekin eta unitateekin adierazteko. Munduko lehen unitate sistema Frantziako Iraultzan sortu zen, metroarentzako eta kilogramoarentzako prototipoekin. Gaur egun ere, platino-iridio artefaktu bat da definizioz nazioarteko masa unitatea, nahiz eta estandar hori oso egonkorra ez den. Horregatik, Pisuen eta Neurrien Konferentzia Nagusiak, 2014ko azaroan egin zuen azken bilkuran, nazioarteko metrologia komunitateari eskatu zion izadiko konstanteetan oinarritutako sistema berri bat sortzea egungo SI sistema ordezteko, eta lan horiek 2017ko uztailerako amaitzeko. Hall kuantikoa efektuak (1985eko Nobel Saria) berebiziko garrantzia du garapen honetan, ez bakarrik unitate elektrikoentzat, baita kilogramoarentzat ere.

El premio Nobel de Física en el año 1985, Klaus von Klitzing, impartirá una charla titulada “Un nuevo kilogramo en 2018: La mayor revolución en metrología desde la Revolución Francesa”, a las 19:00 en el Bizkaia Aretoa (Bilbao) el próximo 28 de septiembre, en el marco del Passion For Knowledge 2016. Doctor por la universidad de Braunschweig el año 1972, von Klitzing ha desarrollado una fructífera carrera en el mundo de la ciencia, habiendo trabajado para la Universidad de Oxford, el Laboratorio de Altos Campos Magnéticos de Grenoble y el Laboratorio de Investigación IBM de Yorktown Heights. En el año 1985 von Klitzing fué premiado con el premio Nobel de Física por el descubrimiento del efecto Hall cuántico, posibilitando el desarrollo de dispositivos nanoelectrónicos
La charla tratará sobre que la metrología (la ciencia de las medidas) es la responsable de la uniformidad internacional y de la precisión de las normas. En la actualidad, las siete unidades metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela de nuestro sistema internacional de unidades (unidades SI) se utilizan como base para expresar todo lo que existe en la naturaleza con números y unidades. El primer sistema mundial de unidades fue introcido durante la Revolución Francesa con prototipos para el metro y el kilogramo. Incluso hoy, un artefacto de platino-iridio es por definición la unidad internacional de masa pero este estandar no es lo bastante estable. Por ello, la Conferencia General de Pesas y Medidas, en su última reunión celebrada en noviembre de 2014, animó a la comunidad internacional de metrología a concluir para julio de 2017 todos los trabajos necesarios para sustituir el SI actual por un nuevo sistema basado en constantes de la naturaleza. El efecto Hall cuántico (Premio Nobel en 1985) juega un papel crucial en este desarrollo, no sólo para las unidades eléctricas, sino también para el kilogramo.
For the second year in a row, science and rhymes will come together again in Bilbao on 24th September with the celebration of “Jakinduriek Mundue Erreko dau 2016” (Knowledge will burn the world 2016) #bertsozientzia. It is an initiative that seeks to show science from a different perspective, merging scientific discourses with bertso tunes. The event will bring together the bertsolaris, Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi and Jone Uria, who will address the issues raised by the scientists, Gotzone Barandika (Chemistry), Patxi Juaristi (Sociology), Onintze Salazar (Meteorology) and Felix Zubia (Medicine). Kike Amonarriz will be responsible for directing the event which will take place at the Bizkaia Aretoa in the capital of Vizcaya and which is being organised by the Chair of Scientific Culture at the UPV/EHU. The initiative will be in Basque and entrance is free.

Zientzia eta errimak Bilbon elkartuko dira bigarrenez datorren irailaren 24an "Jakinduriek Mundue Erreko dau 2016" #bertsozientzia-ren ospakizunarekin.
Zientzia ikuspuntu ezberdin batetik erakustea da ekitaldiaren helburua eta horretarako, hitzaldiak bertsoen melodiekin uztartuko dira. Kike Amonarrizek gidatuko duen “Jakinduriek Mundue Erreko dau 2016” saioan hiru bertsolari eta lau zientzialari izango dira: Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi eta Jone Uria bertsolariak eta Gotzone Barandika kimikaria, Patxi Juaristi soziologoa, Onintze Salazar meteorologoa eta Felix Zubia medikua. UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak antolatutako ekitaldia Bilbon dagoen UPV/EHUren Bizkaia Aretoan ospatuko da.
Euskeraz egingo da emanaldia eta sarrera dohakoa izango da.

Por segundo año consecutivo, la ciencia y las rimas volverán a encontrarse en Bilbao el próximo 24 de septiembre con la celebración del “Jakinduriek mundue erreko dau 2016” (El conocimiento quemará el mundo 2016) #bertsozientzia.
Se trata de una iniciativa que busca mostrar la ciencia desde una perspectiva diferente, fusionando discursos científicos con melodías de bertsos. El evento reunirá a los bertsolaris Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi y Jone Uria, que abordarán los temas expuestos por los científicos Gotzone Barandika (Química), Patxi Juaristi (Sociología), Onintze Salazar (Meteorología) y Felix Zubia (Medicina). Kike Amonarriz será el encargado de dirigir la actuación que tendrá lugar en el Bizkaia Aretoa de la capital vizcaína y que está organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.
La iniciativa se desarrollará en euskera y la entrada será libre y gratuita.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Forward to Friend
For the purposes of that which has been established in Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Data of a Personal Nature, we hereby inform you that your data form part of a data file owned by Euskampus Fundazioa, hereinafter Euskampus, the aim of which is to keep you informed about the activities carried out by Euskampus.
You may exercise your right of access, rectification, cancellation or challenge by writing to info@euskampus.eu should you at any moment wish to modify or revoke the authorization you have granted.

Datu Pertsonalen Babesari Buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, jakinarazten dizugu zure datuak Euskampus Fundazioa-ren, (aurrerantzean, Euskampus) datu-fitxategi batean daudela. Fitxategiaren helburua Euskampus-aren jarduerei buruzko informazioa ematea da.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea erabil dezakezu, idatzi bat bidaliz info@euskampus.eu helbidera, hala, emandako baimena aldatu edo bertan behera uzteko.

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos forman parte de un fichero de datos propiedad de Euskampus Fundazioa (en adelante Euskampus), cuya finalidad es mantenerle informado/a sobre las actividades realizadas por Euskampus.
Puede ejercer sus derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a info@euskampus.eu con el fin de modificar o revocar en cualquier momento la autorización que hubiera concedido.
Unsubscribe | Modify preferences
Baja eman | Lehentasunak aldatu
 Darse de baja  |  Modificar preferencias 

You are not in our database? Subscribe to Newskampus 
Ez zaude gure datu basean? Egin zaitez Newskampusaren harpide
¿No te tenemos en la base de datos? Suscríbete a Newskampus

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*