Newskampus 123

*|MC:SUBJECT|*
This is the Euskampus Fundazioa Newsletter.
Hona hemen Euskampus Fundazioaren Newsletterra.
Ésta es la Newsletter de Euskampus Fundazioa. 
 
Read this email in your browser.
Irakurri e-mail hau zure nabigatzailetik
Lee este e-mail desde tu navegador
UPV/EHU and Tecnalia Research Center have signed a collaboration agreement to promote the EPEZ programme, aimed at carrying out professional internships in companies from the European Union. The objective of this plan is to facilitate access to the job market for graduates and to foster the exchange of cultures and professional experiences. The collaboration agreement has been signed by Maite Zelaia, Vicerector of Students, Employment and Social Responsibility at the UPV/EHU and Rafael Ruiz, Human Resources Director at Tecnalia.

Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) eta Tecnalia Ikerketa Zentroak lankidetza hitzarmena sinatu dute EPEZ programa bultzatzeko, Europar Batasuneko herrialdeetako enpresetan praktikak egitera bideratua dagoena. Plan honen helburua da titulatuen laneratzea erraztea eta kultura eta esperientzia profesionalen trukaketa sustatzea. Hitzarmen hau izenpetu dute UPV/EHUko Ikasleen, Enpleguaren eta Gizarte Erantzukizunaren arloko errektoreorde Maite Zelaiak eta Tecnaliako Pertsonen zuzendari Rafael Ruizek.

La UPV/EHU y el Centro de Investigación Tecnalia han firmado un convenio de colaboración para promover el programa EPEZ, dirigido a la realización de prácticas en empresas de países de la Unión Europea. El objetivo de este plan es el de facilitar el acceso al mercado laboral de las personas tituladas, así como impulsar el intercambio de culturas y experiencias profesionales. El convenio de colaboración ha sido firmado por Maite Zelaia, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social de la UPV/EHU y Rafael Ruiz, director de Personas de Tecnalia.
On 26th and 27th May, the 1st EUSKADI VIN AQUITAINE (EVA) Professional Meeting will take place at the Artium Museum in Vitoria-Gasteiz, where there will be a presentation of the project and discussion on trends in international markets as well as the impact of social networks in wine sales. The meeting has an extended programme with all types of activities to entertain the participants. Furthermore, the city of Vitoria-Gasteiz boasts an incredible infrastructure that will guarantee the comfort of all participants. Those interested in taking part in the technical workshop and the acts to be held within the framework of this event should register previously.

Maiatzaren 26an eta 27an, Gasteizko Artium museoan izango da EUSKADI VIN AQUITAINE (EVA) I. Topaketa Profesionala. Bertan, proiektuaren aurkezpena egin eta nazioarteko merkatuetako joerak eta sare sozialek ardoaren salmentetan duten eragina aztertuko da. Topaketa honek era guztietako jarduerez osatutako programa bat aurkezten du, parte hartzaileen nahietara moldaturik. Horrez gain, kontuan izan behar da Gasteizko hiriak bertaratutakoen erosotasuna bermatuko duen azpiegitura sare ezin hobea duela. Jardunaldi teknikoan edota topagune honen testuinguruan izango diren ekitaldi ezberdinetan parte hartu nahi duen pertsona orok aurretiaz eman beharko du izena

Los próximos 26 y 27 de mayo se celebrará en el museo Artium de Vitoria-Gasteiz el I Encuentro profesional EUSKADI VIN AQUITAINE (EVA), en el que se realizará una presentación de este proyecto y se ahondará en las tendencias de los mercados internacionales y en la influencia de las redes sociales en las ventas de vino. El encuentro cuenta con un amplio programa compuesto por todo tipo de actividades que hará las delicias de los participantes. Además de eso, la ciudad de Vitoria cuenta con una inmejorable infraestructura que garantizará la comodidad de todos los asistentes. Todo aquel que desee participar en la jornada técnica y en los actos que se celebrarán en el marco de esta cita deberá inscribirse previamente.
On 31st May the registration period with a reduced fee of 60 euros for UPV/EHU summer course, “Evaluation of research activity and support initiatives for researchers” will close. From 1st June on, the price will increase to €70. This summer course is organised jointly by Euskampus Fundazioa and the DIPC, and will take place on 19th and 20th July at the Miramar Palace, Donostia-San Sebastián. The aim of this course is to share experiences related to the quantitative evaluation of research activities, reflect on the appropriate use of bibliometric indicators and identify the main institutions around us that develop evaluation processes at different levels and apply different methodologies, assuming the Leiden Manifest as a reference document for its development. Participants will be able to apply for accommodation grants and academic certification will be available for degree, Master Degree and PhD students.

Maiatzaren 31n bukatzen da â€œIkerketa aktibitatearen ebaluaketa eta ikertzaileak babesteko iniziatibak” UPV/EHU-ren udako kurtsoan izena emateko lehen epea, 60 eurotan finkatua. Ekainaren 1etik aurrera 70era igoko da prezioa. Kurtso hau Euskampus Fundazioak eta DIPCk elkarlanean antolatzen dute eta uztaileko 19 eta 20ean izango da, Donostiako Miramar jauregian. Kurtso honen helburua ikerketa ekintzen ebaluazio kulitatiboarekin zerikusia duten esperientziak elkarbanatzea, adierazle bibliometrikoen erabilera egokiaren inguruan hausnartzea eta metodologia ezberdinak aplikatuz maila ezberdinetako ebaluaketa prozesuak garatzen dituzten instituzioak identifikatzea, beti ere Leidengo Manifestua oinarritzat erabiliz. Parte-hartzaileek ostatuko bekak eskatu ahal izango dituzte, eta gradu, master zein doktoretza ikasleek ziurtagiri akademikoa jaso ahal izango dute.

El próximo 31 de mayo concluye el plazo para inscribirse en el curso de verano de la UPV/EHU “Evaluación de la actividad investigadora e iniciativas de apoyo al investigador” con precio reducido de 60 euros. A partir del 1 de junio el precio se verá incrementado a 70 euros. Este curso de verano está organizado conjuntamente por Euskampus Fundazioa y el DIPC, y se celebrará los días 19 y 20 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián. El objetivo de este curso es el de compartir experiencias relacionadas con la evaluación cuantitativa de las actividades de investigación, reflexionar sobre un uso adecuado de los indicadores bibliométricos e identificar las principales instituciones de nuestro entorno que desarrollan procesos de evaluación a diferentes niveles y aplicando diversas metodologías, teniendo el Manifiesto de Leiden como documento de referencia para su desarrollo. Los asistentes podrán solicitar becas de alojamiento y obtención de certificación académica para alumnos de grado, máster y doctorado.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Forward to Friend
For the purposes of that which has been established in Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Data of a Personal Nature, we hereby inform you that your data form part of a data file owned by Euskampus Fundazioa, hereinafter Euskampus, the aim of which is to keep you informed about the activities carried out by Euskampus.
You may exercise your right of access, rectification, cancellation or challenge by writing to info@euskampus.eu should you at any moment wish to modify or revoke the authorization you have granted.

Datu Pertsonalen Babesari Buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, jakinarazten dizugu zure datuak Euskampus Fundazioa-ren, (aurrerantzean, Euskampus) datu-fitxategi batean daudela. Fitxategiaren helburua Euskampus-aren jarduerei buruzko informazioa ematea da.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea erabil dezakezu, idatzi bat bidaliz info@euskampus.eu helbidera, hala, emandako baimena aldatu edo bertan behera uzteko.

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos forman parte de un fichero de datos propiedad de Euskampus Fundazioa (en adelante Euskampus), cuya finalidad es mantenerle informado/a sobre las actividades realizadas por Euskampus.
Puede ejercer sus derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a info@euskampus.eu con el fin de modificar o revocar en cualquier momento la autorización que hubiera concedido.
Unsubscribe | Modify preferences
Baja eman | Lehentasunak aldatu
 Darse de baja  |  Modificar preferencias 

You are not in our database? Subscribe to Newskampus 
Ez zaude gure datu basean? Egin zaitez Newskampusaren harpide
¿No te tenemos en la base de datos? Suscríbete a Newskampus

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*